Zöld hírek

zoldovi

  A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenység elismeréseként óvodánk második alkalommal elnyerete a

  ZÖLD ÓVODA címet.Óvodánk pedagógiai programjának fontos eleme a környezeti nevelés. Igyekszünk gyermekeinket a környezettudatos magatartásforma alapjaival megismertetni és ehhez lehetőséget teremtünk. Fontos, hogy a gyerekek cselekvésbe ágyazott tevékenységek közben szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket lehetőleg természetes környezetben és helyszínen, miközben pozitív érzelmi viszony alakul ki a természetes környezetük iránt.  Célunk a jelenségek megfigyelése és az aktív tevékenykedtetés során a gyermek szeresse, tisztelje és óvja meg  az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetet.

Megismertetjük óvodásainkkal történelmi múltunkat, nemzeti ünnepeinket, ezen alkalmak ünneplésekor az elkészített eszközöket (tik verés), játékokat (célba dobás kartondobozba), bábokat (papír kasírozás) készítünk újrahasznosítható anyagokból.

Néphagyományaink, népi gyökereink megismerése közben is igen változatos újrahasznosított anyagból készült játékotat készítenek a gyerekek.

Az óvodásainknak igyekszünk megmutatni és jó példával elől járni a környezet megóvására irányuló tevékenységekkel, az energiatakarékos magatartással. A szülők bevonásával, segítségével szeretnénk hatékonyabban elérni ez irányú céljainkat. Szervezünk újrahasznosítható anyagok gyűjtését (papír, műanyagflakon, fémdobozok és egyéb anyagok). Figyelünk a szelektív hulladékgyűjtés szabályaira.

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára” (Szentgyörgyi Albert)

A „Zöld” napokról játékosan szervezett vidám versenyekkel, tudáspróbákkal, kézműves tevékenységekkel, ügyességi játékokkal emlékezünk meg. Erre az alkalomra mindig olyan eszközöket és játékokat készítünk a gyerekekkel, amelyeket újrahasznosítható anyagokból készítünk pl.: teke- golf  játék, papírhajó, célba dobó stb.

       
„ Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől kölcsönöztük” (John James Audubon)

Zöld óvoda

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu