Őzike csoportA csoportban dolgozó pedagógusok:


Óvodapedagógus: Tóth Józsefné /Évike néni, Vajdics Dóra Mária /Dóri néni
Dajka: Gergely Enikő
Pedagógia asszisztens: Balogh Erika 

Az Őzike csoport heterogén összetételű, vegyes életkorú gyerekek csoportja.

Fontosnak tartjuk, hogy a csoportunkba járó gyerekek olyan pozitív önértékeléssel, magas szintű kooperációs képességekkel rendelkezzenek, ahol az egyéniség kibontakoztatása mellett a közösségtudat is fejlődik.
Az óvodába lépéstől az iskolába bocsájtásig a mindennapjainkat az értelmi és az érzelmi intelligencia és az egyénre szabott képességfejlesztés hatja át.

Tiszteletben tartjuk a játék önállóságát, a gyermeki kezdeményezést, a megtapasztalás lehetőségét folyamatosan biztosítjuk a komplex tevékenykedések alkalmával. A tartalmas játék kibontakozását, élmények biztosításával gazdagítjuk: mesék, báb- és dramatikus játékok, séták, kirándulások.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a modellnyújtást, a szociális megerősítést. Teret engedünk a tevékenységekben, a játékokban, a játékos szituációkban, az életszerű helyzetekben, hogy a gyerekeink kipróbálhassák, gyakorolhassák képességeiket. Fejlesztésünket ennek tükrében tervezzük. Gyermekeink életkori sajátosságaikat figyelembe vevő cselekvéses „tanulást” emeljük ki, melyet komplex tevékenységekbe ágyazunk.

Környezettudatos nevelésünk során gyakran alkalmazzuk a közvetlen környezetünkből ismert anyagokat, eszközöket, melyet a gyerekek kreativitásának kibontakoztatására, a kutatás, a kísérletezés örömének átélésére használunk fel.

A családokkal együttműködve, kölcsönös partneri kapcsolat működésével biztosítjuk gyermekeink számára a maradandó élményekkel teli, boldog óvodás éveket.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu