Mókus csoport

Mókus Csoport

Mókus csoport mi vagyunk
Unatkozni nem hagyunk
Járnak ide vagány srácok
Kedves, ügyes kicsi lányok
Itt senki sem szomorú
Hangos tőlünk az „odú”!
A két kedves óvónéni
Minden rezdülésünk érzi!
Dajka nénink gondoskodik,
Körülöttünk szorgoskodik.
Sokat mozgunk, sokat játszunk,
Ötletekből ki sem látszunk!
Felfedezés, tapasztalás,
Kísérletek, barangolás,
Vár a matek száz csodája
És a természet varázsa
Bábozás és éneklés,
Verselés és mesélés,
Barátkozás, közös játék,
Itt minden nap egy ajándék!

(Máthé Márta, Thalykás óvodapedagógus)

A csoportban dolgozó pedagógusok:

Óvodapedagógus: Nagy Istvánné / Magdika néni,
                                    Küzmös Zsaklin Lilla/ Zsazsa néni
Dajka: Zsuga Lászlóné/ Kata néni 
Csoportunkra jellemző, hogy befogadó, élmény és tevékenységekben gazdag, gyermek és játékközpontú. Nevelésünk során alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze.

Célunk: Az érzelmi biztonság kialakítása, a családokkal együttműködve, az egyéni képességekre, készségekre épülő komplex személyiség fejlesztés mellett, élménydús, boldog óvodás évek biztosítása. A harmonikus, kiegyensúlyozott iskolába történő átlépés megalapozása.
Az óvodai nevelésünk során valljuk az esélyteremtő, kompenzáló, érzelmi biztonságot nyújtó, az emberi értékeket közvetítő, tehetségfejlesztő, szeretetteljes nevelést. Az önállóság fokozása mellett fontosnak tartjuk a társaskapcsolatok alakulását, társasérintkezési formák, a kapcsolatteremtő képességek, az együttműködések és kooperáció kibontakozását, az erkölcsi és szociális érzelmek mélyítését. Gondoskodunk a gyermeki szükségletekhez igazodó testi, lelki, szocializációs, értelmi képességek egyéni és életkor specifikus fejlesztéséről, a fejlődés feltételeinek a megteremtéséről.

Komplex tevékenységek, foglalkozások biztosítják a gyermekeink számára a kutatás, a felfedezés, a rácsodálkozás, az önmegvalósítás élményét, amely igazodik a gyermekek életritmusához, élményhátteréhez, életkorához. Teret engedünk a gyermeki kezdeményezéseknek.
Művészeti jellegű tevékenységeink (verselés, mesélés, bábozás, zenélés, éneklés, zenehallgatás, gyermektánc, alkotó jellegű tevékenységek) teret engednek a képességek kibontakozásának, az önmegvalósításnak, kreativitás fejlődésének, a pozitív énkép fejlődésének. Komplex módon világképet közvetítünk, esztétikai fogékonyságukat bontogatjuk, a gyermek feldolgozhatja az őt ért érzelmeket.
A tartalmas játék kibontakozását gazdag eszközkészlettel, közösen átélt élményekkel, közös programokkal, sétákkal, helyszíni foglalkozásokkal is gazdagítjuk. Szeretetteljes, családias légkör biztosításával, beszélőkörnyezettel, mintaadással, „beszélgetőkörrel”, dramatikus játékokkal, anyanyelvi játékokkal igyekszünk elérni a gyermekek kommunikációs fejlődését, az anyanyelv gazdagítását, beszédhibák javítását.
A mindennapi mozgás, mozgásos és ügyességi játékok biztosításával nemcsak a testi fejlődésüket szeretnénk biztosítani, hanem az egészséges életmód kialakítását, a mozgásörömének az átélését, mozgásigény kielégítését is.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu