Maci csoportA csoportban dolgozó pedagógusok:

Óvodapedagógus: Lévainé Barna Juliánna Valéria / Valika néni,
                                Tóthné Kelemen Krisztina / Krisztike néni
Dajka: Nagy Béláné /Tünde néni

Csoportunk heterogén összetételű, ezért sajátosságából adódóan lehetőség nyílik különböző életkorú gyerekek, testvérek együttnevelésére. A családias hangulatnak köszönhetően zökkenőmentes a gyermekek beilleszkedése és befogadása.

Kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi neveléssel, mely a környezettel való érintkezésnek, a gondolkodásnak eszköze s az értelmi képességek fejlődését biztosítja. Az egymást meghallgató, beszélő óvodai légkörünk, teret nyújt a gyermek közlési vágyának, s ez sikerélményhez juttatja őt és ösztönzőleg hat beszédére. A mondókák, rigmusok, versek, mesék megéreztetik a gyermekkel anyanyelvünk ritmusát, új kifejezések kapnak valódi jelentéstartalmat. A bábjáték, szorongást, gátlást old, a megnyilatkozás elindítója is lehet, s összefüggő beszédre készteti a gyermeket. Értékes gyermekirodalmi alkotásokkal, népmesekincsünkkel ismertetjük meg óvodásainkat. A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére nemcsak az udvari foglalkozási eszközöket, hanem speciális mozgásfejlesztő eszközöket is használunk a testi képességek fejlesztése, a mozgástapasztalatok bővülése céljából.

Céljaink elérése érdekében van egy terület, amellyel kiemelkedően foglalkozunk csoportunkban. Ez a drámapedagógia, illetve annak az óvodai nevelésben alkalmazható lehetőségei. Valójában tudatosan tervezett és szervezett játékokról van szó, melynek során lehetőség nyílik a gyermeki személyiség megismerésére, teljes kibontakozására, komplex fejlesztésére, képességeik feltárására. A drámapedagógiai játékokat módszerként használjuk fel céljaink elérése érdekében, melynek helyét legfőképpen a játékban, kisebb részben a foglalkozásokon találjuk majd meg. Arra törekszünk, hogy a gyermek lehetőséget kapjon önmaga megmutatására, mi pedig utat találjunk a gyermekhez, lehetőséget a személyiség fejlesztéshez. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezeket a játékokat, amelyek során ők tulajdonképpen észre sem veszik, milyen értékes tulajdonságok kerülnek felszínre, vagy éppen milyen nehéz problémát, konfliktust sikerül a játék során bennük feloldani.

„Barlang mélye az én hazám,

Itt élem világom,

Télen alszom, nyáron meg a

Kerekerdőt járom.

Azt se bánnám, ha az erdő

Csupa mézzé válna!

Bár nem tudom, hogy akkor majd

Hol terem a málna?

(Mentovics Éva)

Mi „Maci csoportos” óvó nénik nagyon szeretünk bábozni, és ezt meg is mutatjuk a szülőknek, gyerekeknek egyaránt az évenként megrendezett bábelőadáson és dramatikus mesejátékok alkalmával.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu