Maci csoportA csoportban dolgozó pedagógusok:

Óvodapedagógus: Lévainé Barna Juliánna Valéria /Valika néni
Óvodapedagógus: Hadházi Dóra /Dórika néni
Dajka: Nagy Béláné /Tünde néni


Csoportunk heterogén összetételű, ezért sajátosságából adódóan lehetőség nyílik különböző életkorú gyerekek, testvérek együttnevelésére. A családias hangulatnak köszönhetően zökkenőmentes a gyermekek beilleszkedése és befogadása.

Pedagógiánk vezérfonala a néphagyományok őrzésével, ápolásával, felelevenítésével a népi kultúra tárgyainak megjelenítésével a gyermeki kompetenciák fejlesztése. A mindennapjaink tevékenységbe ágyazott ismereteket nyújtanak.

Hisszük és valljuk, hogy a sokoldalú tevékenységek biztosítása által válnak az apró gyermekek nyitott, érdeklődő, felfedező személyiségekké. Csoportunk arculatából adódóan a természetes környezetben való élményszerzés lehetőségeit biztosítjuk a programjainkkal, sétákkal, kiállítások megtekintésével, színházlátogatásokkal, rendszeres kirándulások szervezésével. Szent Mihálytól Szent Istvánig találkozhatnak, megélhetik népszokásaink szépségeit, tisztaságát esetenként játékosságát.

Igényesen válogatott, népi kultúrából gyökerező népköltésekkel, népmesékkel, népi játékokkal tesszük színesebbé, gazdagabbá, tartalmasabbá mindennapjainkat.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk ajándékba”, melyet szeretnénk átörökíteni a ránk bízott gyermekeknek.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu