Katica csoportA csoportban dolgozó pedagógusok:

Óvodapedagógus: Bordásné Csobán Ágnes / Ági néni 
Óvodapedagógus: Tóthné Kelemen Krisztina/Krisztike néni
Dajka: Bara Erzsébet

A katica csoport intézményünk egyik homogén összetételű, azonos életkorú gyermekek csoportja. Mi, mint a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, azonos temperamentumunkból, érdeklődési körünkből és nevelési értékrendünkből adódóan hatékonyan működünk együtt. Olyan magatartás mintát közvetítünk a gyerekek részére, amely erősíti bennük az összetartozást, az együttműködést, az empátiát és a toleranciát.

A mindennapokban a komplex tevékenység szervezés mellett nagy hangsúly fektetünk a zenei élmény megszerzésére, mellyel elősegítjük az érzelmek kifejezését és a matematikai tudás fejlesztésére, mellyel pedig a logikus, kreatív gondolkodás kialakulását szorgalmazzuk. Ezzel, a hatékonyan ötvözéssel fejlesztjük a gyermeki személyiség harmonikus kialakulását.

Módszereink eredményeként gyermekeink kiegyensúlyozottak, kooperatív képességeik fejlettek.
Kiemelten érvényesítjük a csoportban a több érzékszervre ható tevékenykedtetést, a tapasztalat útján szerzett ismeretek elsajátítását. A gyermeki érdeklődésre építve az egyéni bánásmód elvét alkalmazzuk.

Valljuk, a játék az elsődleges. Ebből kiindulva használjuk eszközként, építjük rá tevékenységünket, mely lehetővé teszi a sokoldalúan, testileg, lelkileg, értelmileg, érzelmileg, szociálisan fejlett személyiség kibontakozását.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu