Csibe csoport A csoportban dolgozó pedagógusok:

Gyógypedagógus: Vámos Anikó/ Anikó néni
Óvodapedagógus: Gál Csilla Erzsébet/ Csilla néni, Kissné Nagy Éva/Éva néni
Gyógypedagógiai asszisztens: Barta Lászlóné/Évike néni, Fogarasi Julianna/Julcsi néni
Dajka: Virágh Lászlóné /Ibike néni 


Csoportunkba 3-8 éves korig sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadunk lokálisan integráltan.   A speciális csoport Debrecen egész területéről fogadja a gyerekeket. Az intézményünkbe a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság (4029 Debrecen Monti ezredes u.7.) szakvéleménye alapján kerülnek be a gyerekek.

Csoportunkban családias hangulatban, nyugodt körülmények között történik a sajátos nevelést igénylő (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és esetleg társuló fogyatékosságú) gyermekek sokirányú fejlesztése. Nagyon fontos az iskolai életre való felkészítés, figyelembe véve a kóreredet és a károsodás formájában, mértékében és területén mutatkozó egyéni eltérést, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiség fejlesztést.

Fontos szempont a gyermekek integrációja, hosszú távú cél a társadalmi beilleszkedés elősegítése. Az együttnevelésnek jótékony hatása van az óvodánk többi csoportjába járó gyerekekre is. Meg tanulnak természetes módon együtt tevékenykedni sérült társaikkal. A közös tevékenységek közben fejlődik szociális érzékenységük. A sérült társaikról szerzett pozitív tapasztalataik megelőzik az előítéletek kialakulását. Ez elősegíti a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyeit a társadalmi beilleszkedésre.

A fejlesztés a szakértői bizottság által megállapított diagnózisra épül. A speciális nevelési szükségleteket és a sérülés specifikus módszerek alkalmazását gyógypedagógus, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens team munkában végzi. A csoport tárgyi felszereltsége nagyon jó, rengeteg fejlesztő játék és speciális eszköz áll a gyerekek rendelkezésére.

A célzott képességfejlesztés a tanulási tevékenységek során a következő foglalkozásokban valósul meg: mozgásfejlesztés, anyanyelvi nevelés, vizuomotoros fejlesztés, zenei nevelés alapjai, a környezeti és társadalmi valóság megismerésre nevelés. A foglalkozások heti rendszere ennek megfelelően lett kialakítva. Csoporton belül együtt tevékenykednek a gyerekek a gyógypedagógus pedig egyéni fejlesztésben részesíti őket heti 2-3 alkalommal.

Az egyéni fejlődési különbségek és az életkori sajátosságok miatt a készség -és képességfejlesztés egyéni és mikro csoportos/csoportos formában történik. A fejlesztés játékos formában folyik, figyelembe véve az óvodánk pedagógiai programját mely a Tevékenység Központú óvodai nevelésre épül.

A fejlesztési alapelveink:
-  kis lépések elvének alkalmazása kellő időt hagyva a gyakorlásra, ismétlésre
-  fokozatosság elve
-  rendszeresség elve

A gyermek szükségleteit figyelembe vevő sikeres iskolai integráció elősegítése érdekében a családokat is bevonjuk az óvodai nevelésbe - fejlesztésbe. A fejlesztés a családdal együttműködve, a családi nevelést segítve történik. Lehetőségük van a szülőknek a pedagógusoktól fogadóórát kérni, melyen, gyermekükről kaphatnak felvilágosítást, ill. tanácsadást, szakirányú segítséget.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu