Cicó csoport

        

A csoportban dolgozó pedagógusok:

Óvodapedagógus: Gál Istvánné /Jutka néni, Saláta Petra/Petra néni 
Dajka: Trefánné Borsos Erika


Mi „cicó csoportos” óvó nénik nagyon szeretünk bábozni, és ezt meg is mutatjuk a szülőknek, gyerekeknek egyaránt az évenként megrendezett bábelőadáson és dramatikus mesejátékok alkalmával.

Vegyes életkorú gyermekekből álló csoportunkban a gyermekeknek igyekszünk átadni, megmutatni a bábozás apró kis fortélyait, amely során nemcsak tőlünk, felnőttektől, hanem a nagyobb gyermekeinktől is tanulhatnak beszélni, népmesei kifejezéseket, fordulatokat utánozni és mesélni, mondókázni a nekik megfelelő méretű bábokkal. A bábokkal készítése és a velük való játék nem csak szórakozás, hanem személyiség formáló komoly lelki terápia, ezen kívül sokoldalú fejlesztő hatása van.

A gyermek játék közben feldolgozhatja magában a fájdalmait, sérelmeit, így indirekt módon segítséget, megértést kaphat az óvó néniktől. Ebben az önfeledt játékban megélheti örömét, élményét, vágyát, miközben színesedik fantáziája is. Mindemellett gyarapszik szókincsük, fejlődik nyelvi kifejező készségük; mondat szerkesztési képességük; beszéd kedvük, aktivitásuk; helyes, megfelelően artikulált kiejtésük és metakommunikációs készségük.

Minden évben részt veszünk bábtalálkozókon. Rendszeresen járunk a Vojtina bábszínházba előadásokra és játszóházas foglalkozásokra. Természeti és társadalmi környezetünk értékeinek megóvására hívjuk fel a gyermekeink figyelmét az élmény és tapasztalatszerző séták alkalmával. Hangsúlyt fektetünk a környezetünk és földünk védelmének fontosságára azzal, hogy az otthon feleslegessé vált, hulladékként kidobásra kerülendő anyagokat a gyermekeinkkel gyűjtetjük és újrahasznosítjuk, felhasználjuk játékok készítésére. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink minál többet tartózkodjanak a természetbe, az ismeretanyag témáját amennyire csak lehet a saját környezetében ismerjék meg. Ezeket előre leszervezett sétákkal, kirándulásokkal igyekszünk biztosítani. Számtunk a szülők segtségére és ötleteire is a kirándulások helyszínét illetően. Tevékenykedés közben fejlődnek legjobban a gyermekek képességei, ezért szeretjük, ha a gyermekek folyamatában látják a különféle munkafolyamtok kapcsolódását, ennek érdekében gyakorta szervezünk lehetőségeket, pl.: gyümölcsszüret, gyümölcsös sütemény készítése, látogatás a piacra - savanyúság készítése, ... Ezek a tevékenységekkel az életre nevelést is segítik.
"Zöld óvoda" révén mindennapi életünket folyamatosan áthatja a természet óvására, szeretetére nevelés, és elemi energiatakarékosság ismérveinek gyakorlása. A fenntarthatóság a jövő generációjának életminőségét befolyásolja. A környezeti nevelést, mi így képzeljük el.

Feladatunk a testi-, lelki-, értelmi-, érzelmi-. szociálisnevelésük komplex egységben való fejlesztése demokratikus családias, szeretetteljes légkörben. Így alkot kerek egységet nevelésünk folyamatában a művészet, a környezet, az egészséges életmód, melynek alapja a tevékenységbe ágyazott tapasztalatszerzés és tanulás.

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu