Bemutatkozunk

Thaly-Ovi

„Ide gyere, ne oda!
Ez a Thaly óvoda!
Vígan él itt 7 csoportunk
Sosem sírunk, csak mosolygunk!
Őzikék és Katicák

Csillagok és Cicókák
Mókuskák és a Medvék
S itt vannak még a Csibék!
Jó csapatban jó a játék
S mennyi érdekesség vár még!
Van itt angol, ének, mozgás
Hadd lehessél okos, formás.
Újdonság a robotika
és a kutya terápia!
Minden nap vár új csoda,
Ez a THALY óvoda!”

(Máthé Márta, Thalykás óvodapedagógus)

 

Szeretnénk Önöknek bemutatni a belváros frekventált helyén található hét csoportos Thaly Kálmán Utcai Óvodánkat. Intézményünk bármilyen közlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. A magas házak ölelésében „Zöld oázis”-ként működik, mégis rejtve marad a forgalom zajától.

A több évtizedes múlttal rendelkező Intézmény ma is méltán kedvelt város szerte. Gazdag szakmai tapasztalattal és sokoldalú speciális képzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink derűs, családias légkörben várják a gyermekeket.

00

Pedagógiai programunk a tevékenységközpontú, kompetencia alapú óvodai nevelési programra épül. A gyermeki személyiségfejlődés alapjának tekintjük a cselekvésbe ágyazott tevékenykedtetést, a tapasztalást. Komplex tevékenység szervezések keretében változatos lehetőségeket kínálunk óvodásainknak az egyéni képességek, kompetenciák kibontakoztatására. Kiemelten kezeljük a szenzitív érzékelést fejlesztő, több érzékszervet igénybe vevő játékos tevékenységek szervezését.

Egyéni arculatunkat tükrözi a nevelő munkánkat átható báb- és dramatikusjáték, néphagyományőrzés, mely megjelenik tevékenységünk minden területén a mindennapi munkánkban.

Óvodánk óvodapedagógusai báb- és dramatikus játékokkal, játszóházi foglalkozásokon tárják fel a magyar népi kultúra kincseit. Valljuk, hogy a bábjáték megalapozva a pozitív személyiségjegyeket, gazdagítja a gyermekek érzelmi életét, optimálisan fejleszti kreativitásukat, önkifejező készségüket, erkölcsi ítélőképességüket.

A gyermekek érdeklődéséhez és életkorához igazodva ápoljuk néphagyományainkat. Hónapokhoz, naptári jeles napokhoz igazodva építjük be tevékenységeink közé a népi játékokat, népi dalos játékokat, kismesterségeket.
Figyelmet fordítunk a tehetséges gyermek fejlődésére, az óvodásaink iskolai felkészítésére és a sajátos nevelést igénylő gyermekek megsegítésére.

   04                               

Egy kis létszámú csoportban sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelünk. Csoportos és személyre szabott egyéni fejlesztést végezünk, gyógypedagógusunk irányításával. Nevelőmunkánk eredményessége érdekében szorosan együttműködünk a családokkal, építünk egymás igényére, véleményére.

Gyerek csoportjainkkal évről évre bekapcsolódunk a város művészeti életébe. Partneri viszonyt ápolunk a debreceni Vojtina Bábszínházzal. Látogatunk színházi előadásokat, múzeumokat, kiállításokat, könyvtárakat. Részt veszünk bábos találkozókon, dalos- verses bemutatókon, rajzpályázatokon, sport- és egyéb vetélkedőkön.

Nyílt rendezvényeinken örömmel fogadjuk az érdeklődő családokat, leendő és régi óvodásaikat.

Az ünnepekről

Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodj belülről, kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.

Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepelnek.

Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.

Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nő, válogatott étkek, vérpezsdítő és felfedezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

logo1

Örömmel értesítünk benneteket, hogy az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk a 2020-2023 időszakban.

Oklevél

Kapcsolattartó:

Lévainé Barna Juliánna Valéria

tel: 06 52/ 310-606

 

További cikkeink...

Copyright © 2015 thalykalmanutcaiovoda.hu